photovoltaic-2138992_1920

Vi installerer alle typer solcelle anlegg

En investering i våre produktløsninger gir energibesparelser og rask avkastning.

Vi kan redusere strømregningen, og øke verdien på boligen.

Bolig og hytte til privatkunder får gunstig økonomisk støtte fra Enova, vi hjelper kunden med søknadsprosessen etter installasjon.

Send oss adresse så hjelper vi med å utarbeide ett løsningsforslag helt kostnadsfritt.

Vi har også god erfaring med større solcelleanlegg til næring og industri. 

house-8544205_1920

Vi utfører alt innen elektriske bygningsinstallasjoner

Ny installasjon, renovering av bolig, hytter og næringsbygg.

Alle typer ladeanlegg for elbiler.

Vi er sertifisert til å foreta elkontroll av bolig som kan gi billigere forsikring, og av alle typer næring og industri iht. NEK 405-2 og NEK 405-3.

Vi er sertifisert til å foreta termografering iht. NEK 405-1.

Termografering er ett av de beste verktøy mot å finne skjulte elektriske feil i ett anlegg og anbefales som ett forebyggende tiltak mot elektrisk brann.

lightning_1082080_1920

Nettkvalitet og Energieffektivitet

En investering i våre produktløsninger gir energibesparelser og rask avkastning.

Vi kan redusere strømregningen, øke kapasiteten dere har i eksisterende elektriske anlegg og unngå unødvendig oppgradering, samt forlenge levetiden på motorer, transformatorer og annet elektrisk utstyr.

For at kunder/ sluttforbruker sine elektriske laster skal fungere optimalt, så må spenningen må ha en viss "kvalitet" - Nettkvalitet. 

Dårlig nettkvalitet kan føre til at anleggs-eier får unødvendig økte driftskostnader (OPEX), og investeringskostnader (CAPEX).

EMC-Consult AS kan installere komplette løsninger som vil eliminere dårlig nettkvalitet, energitap og øker elsikerheten i alle typer elektriske anlegg (lavspent og høyspent).

Vi installerer anlegg for energi produksjon og lagring som genererer store kostnadsbesparelser.

Energieffektivisering, optimalisering av strømfordelingssystemet og anlegg for å produsere sin egen strøm med energilagringsanlegg er en lønnsom investering for anleggseiere, da den garantert gir en positiv nåverdi!

jpeg2

Nettanalyse

VI HJELPER DEG MED Å MÅLE, IDENTIFISERE OG ANALYSERE EMI- ELEKTROMAGNETISK INTERFERENS PROBLEMER, OG UTFØRER KOMPENSERENDE TILTAK FOR Å OPPNÅ EMC – SAMEKSISTENS.

Vi utfører måle og nettanalyser på alle typer elektriske anlegg i hele Norge.

Vi kan fjernavlese målinger over 4G nettet og analysere nettkvaliteten live.

Vi leier også ut nettanalysator og scopemeter med skreddersydde opplærings-instrukser, for å måle spenningskvalitet, uønsket elektrisk støy, effekt og energi analyse og mye mer. Vi har utført mange oppdrag der kunden selv har koblet opp utstyret i ulike deler av landet, der vi kan analysere målinger live over 4G. Dette er en kostnadseffektiv måte som vi har fått positiv tilbakemelding på.

Ta kontakt for å finne ut mer hvordan vi kan dekke deres behov, krav og forventninger.

emi png forside ny

EMI/EMC

Når et apparat eller system blir forstyrret i sin funksjon i det elektromagnetiske miljøet det er ment å fungere i, kaller vi det for elektromagnetisk interferens, EMI.

EMC (Electromagnetic compatibility) sameksistens, er elektriske apparater og utstyrs evne til å funksjonere tilfredsstillende i sitt elektromagnetiske miljø, uten å påføre annet elektrisk utstyr i dette miljøet uakseptable forstyrrelser.

distributor_1981647_1920

Prosjektering

En korrekt elektroteknisk installasjon er viktig for å unngå økonomiske konsekvenser, uønskede driftsavbrudd og skade på mennesker, dyr, materiell og eiendom.

Vi tilbyr Febdok beregninger og prosjektering av elektriske anlegg, med dimensjonering og dokumentasjon for installasjoner i henhold til FEL og NEK 400.

port_arthur_1584098_1920

Industri og Ex-områder

Vi har formell kompetanse og lang erfaring med installasjon, drift og vedlikehold av Ex-utstyr for bruk i eksplosjonsfarlige områder.

Vi kan prosjektere og installere elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder. 

Vi har lang og bred erfaring med drift, vedlikehold og installasjon av elektriske og automatiserte system for alle typer industri installasjoner. 

Landbasert industri anlegg, maritime anlegg og inretninger for petroleumsindustrien.

Ta kontakt for mer informasjon.