lightning_1082080_1920

Nettkvalitet

En investering i våre produktløsninger gir energibesparelser og rask avkastning.

Vi kan hjelpe dere med å redusere strømregningen, øke kapasiteten dere har i eksisterende elektriske anlegg, samt forlenge levetiden på motorer, transformatorer og annet elektrisk utstyr.


For at kunder/ sluttforbruker sine elektriske laster skal fungere optimalt, så må levert spenning ligge innenfor spesifiserte forhold og grenser. Den må ha en viss "kvalitet" - Nettkvalitet. 

I et forretnings-perspektiv så kan dårlig nettkvalitet kunne føre til at anleggs-eier får unødvendig økte driftskostnader (OPEX), og investeringskostnader (CAPEX).

EMC-Consult AS kan installere komplette løsninger som vil eliminere dårlig nettkvalitet og energitap i alle typer elektriske anlegg (lavspent og høyspent), og generere kostnadsbesparelser som normalt tilsvarer en tilbakebetalingstid innen ett til tre år.

Energieffektivisering og optimalisering av strømfordelingssystemet er en lønnsom investering for anleggseiere, da den garantert gir en positiv nåverdi.

jpeg2

Nettanalyse

Vi utfører måle og nettanalyser på alle typer elektriske anlegg i hele Norge.

Vi leier også ut nettanalysator og scopemeter med skreddersydde opplærings-instrukser, for å måle spenningskvalitet, uønsket elektrisk støy, effekt og energi analyse og mye mer.

Dere slipper da å kjøpe dyrt utstyr som krever årlig sertifisering. Vi sender ferdig kalibrerte instrumenter med tilbehør dit dere har behovet.

Ta kontakt for å finne ut mer hvordan vi kan dekke deres behov, krav og forventninger.

emi_png_forside

EMI/EMC

Når et apparat eller system blir forstyrret i sin funksjon i det elektromagnetiske miljøet det er ment å fungere i, kaller vi det for elektromagnetisk interferens, EMI.

EMC (Electromagnetic compatibility) sameksistens, er elektriske apparater og utstyrs evne til å funksjonere tilfredsstillende i sitt elektromagnetiske miljø, uten å påføre annet elektrisk utstyr i dette miljøet uakseptable forstyrrelser.

distributor_1981647_1920

Prosjektering

En EMC-korrekt elektroteknisk installasjon er viktig for å unngå økonomiske konsekvenser, uønskede driftsavbrudd og skade på materiell og eiendom. Vi kan bistå ved å foreslå ulike tiltak, som gir en god EMC-løsning på installasjonen i sin helhet.

Vi tilbyr Febdok beregninger og prosjektering av elektriske anlegg, med dimensjonering og dokumentasjon for installasjoner i henhold til FEL og NEK 400.

port_arthur_1584098_1920

Ex-områder

Vi har formell kompetanse og lang erfaring med installasjon, drift og vedlikehold av Ex-utstyr for bruk i eksplosjonsfarlige områder.

Skal du prosjektere eller installere en elektrisk installasjon i, eller nær ved et eksplosjonsfarlig område, og trenger hjelp til risikovurdering/ planlegging ifm. jobben så kan du ta kontakt med oss så hjelper vi deg med problemstillingen/ planleggingen.