lightning_1082080_1920

Nettkvalitet og Energieffektivitet

En investering i våre produktløsninger gir energibesparelser og rask avkastning.

Vi kan redusere strømregningen, øke kapasiteten dere har i eksisterende elektriske anlegg og unngå unødvendig oppgradering, samt forlenge levetiden på motorer, transformatorer og annet elektrisk utstyr.

For at kunder/ sluttforbruker sine elektriske laster skal fungere optimalt, så må spenningen må ha en viss "kvalitet" - Nettkvalitet. 

Dårlig nettkvalitet kan føre til at anleggs-eier får unødvendig økte driftskostnader (OPEX), og investeringskostnader (CAPEX).

EMC-Consult AS kan installere komplette løsninger som vil eliminere dårlig nettkvalitet, energitap og øker elsikerheten i alle typer elektriske anlegg (lavspent og høyspent).

Vi installerer anlegg for energi produksjon og lagring som genererer store kostnadsbesparelser.

Energieffektivisering, optimalisering av strømfordelingssystemet og anlegg for å produsere sin egen strøm med energilagringsanlegg er en lønnsom investering for anleggseiere, da den garantert gir en positiv nåverdi!

jpeg2

Nettanalyse

VI HJELPER DEG MED Å MÅLE, IDENTIFISERE OG ANALYSERE EMI- ELEKTROMAGNETISK INTERFERENS PROBLEMER, OG UTFØRER KOMPENSERENDE TILTAK FOR Å OPPNÅ EMC – SAMEKSISTENS.

Vi utfører måle og nettanalyser på alle typer elektriske anlegg i hele Norge.

Vi kan fjernavlese målinger over 4G nettet og analysere nettkvaliteten live.

Vi leier også ut nettanalysator og scopemeter med skreddersydde opplærings-instrukser, for å måle spenningskvalitet, uønsket elektrisk støy, effekt og energi analyse og mye mer. Vi har utført mange oppdrag der kunden selv har koblet opp utstyret i ulike deler av landet, der vi kan analysere målinger live over 4G. Dette er en kostnadseffektiv måte som vi har fått positiv tilbakemelding på.

Ta kontakt for å finne ut mer hvordan vi kan dekke deres behov, krav og forventninger.

emi png forside ny

EMI/EMC

Når et apparat eller system blir forstyrret i sin funksjon i det elektromagnetiske miljøet det er ment å fungere i, kaller vi det for elektromagnetisk interferens, EMI.

EMC (Electromagnetic compatibility) sameksistens, er elektriske apparater og utstyrs evne til å funksjonere tilfredsstillende i sitt elektromagnetiske miljø, uten å påføre annet elektrisk utstyr i dette miljøet uakseptable forstyrrelser.

distributor_1981647_1920

Prosjektering

En korrekt elektroteknisk installasjon er viktig for å unngå økonomiske konsekvenser, uønskede driftsavbrudd og skade på mennesker, dyr, materiell og eiendom.

Vi tilbyr Febdok beregninger og prosjektering av elektriske anlegg, med dimensjonering og dokumentasjon for installasjoner i henhold til FEL og NEK 400.

port_arthur_1584098_1920

Ex-områder

Vi har formell kompetanse og lang erfaring med installasjon, drift og vedlikehold av Ex-utstyr for bruk i eksplosjonsfarlige områder.

Vi kan prosjektere og installere elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder.  Ta kontakt for mer informasjon.