Ex-områder

Om eksplosjonsfarlige områder

Utstyr med eksplosjonsbeskyttelse (Ex-utstyr), kjennetegner elektrisk og ikke-elektrisk utstyr som er utformet for å hindre eksplosjon, dersom det skulle oppstå en eksplosiv atmosfære av gass eller støv.

I områder hvor eksplosiv atmosfære kan være tilstede, skal elektrisk utstyr og installasjon være i samsvar med områdeklassifiseringen. Klassifiseringen fastlegger graden av eksplosjonsfarlige områder ut fra sannsynlighet og varighet for tilstedeværelse av eksplosiv atmosfære.

Skal du prosjektere eller installere en elektrisk installasjon i, eller nær ved et eksplosjonsfarlig område, ta kontakt med oss så hjelper vi deg med risikovurdering, prosjektering, installasjon og vedlikehold.