Bilder

Kompenserende tiltak mot EMI

Det finnes forskjellige løsninger, som passer i forskjellige situasjoner. En passende løsning er avhengig av mange faktorer som antall ikke-lineære laster (støy kilder), redundans, om det er et nytt byggeprosjekt under planlegging eller eksisterende anlegg som er i drift, lineær last, anleggstype og fremtidig utvidelse.

Ta kontakt hvis du trenger en drøfting av ulike metoder, så kan vi forklare gode og dårlige kvaliteter rundt den spesifikke problemstillingen.

Så er det sånn at man kan bare fikse det man kan måle, så i de aller fleste tilfeller (foruten ny-installasjon) så er det behov for en nettanalyse for å verifisere anleggets "støy-bilde", for så å planlegge kompenserende tiltak.

Problemstillinger vi har løst

Når mange ikke har hørt om feil som følge av støy, så tror de at dette ikke er noe stort problem. Men det er når antallet av støykilder vokser at vi begynner å få problemer. Er det en høy prosentandel ikke-lineær last i et svakt nett, så kan man få problemer med EMI. Vi har sett hendelser som er forårsaket av EMI på elektriske anlegg:

- Jordfeilvern tripper pga. overharmoniske komponenter genererer strøm i nøytral leder, sånn at det blir usymetri i summasjonstrafo.

- Common mode spenningsrippler, generert av pulsbredde modulasjon i frekvensomformere tripper jordfeil relè i avganger.

- Støy på feltbus system som Profibus DP. Det som er viktig å vite om feltbus systemer, er at de er mer følsom for kablingsfeil og kabel plassering. Det er viktig å forstå at feltbuskabelen, ikke er «bare en ledning». Blir bus kabelen påvirket av induserte strømmer så kan man få feil i potensialet til profibus signalet, som er så sterk at den ikke klarer å tolke 1 fra 0. Og vi kan få ett prosess anlegg som er lite driftssikkert.

Bruk av ferritter fks. en ofte brukt og populær metode. Disse anvendes som høy-frekvensfilter, og er lette tiltak mot EMI som kan installeres i ettertid.