Nettanalyse

Hva er en nettanalyse?

En måleanalysetjeneste i et elektriske nett, vil bidra til å identifisere, kvantifisere og eliminere dårlig nettkvalitet, som gir negative virkninger som vi refererte til under siden nettkvalitet.

EMC-Consult AS kan komme til ditt anlegg og utføre en slik tjeneste. Vi kan også sende instrumenter som dere kan koble opp selv, der vi fjernavleser målingene over 4G nettet.

Resultater av måleanalysen vil bli beskrevet i en måle rapport. Denne tekniske rapporten vil beskrive de ulike parameterne i nettkvaliteten til ditt elektriske nett. Og ved dårlig nettkvalitet så vil vi beskrive hvilke negative konsekvenser det medfører, samt tekniske løsningsforslag for å utbedre den dårlige nettkvaliteten som gir negative virkninger.

Hvilke parametere som skal måles er avhengig av hvilken part som er kunden. Ansvaret for god nettkvalitet deles av tre ulike parter:

 


Nettverksoperatøren (E-verk)

 

I henhold til EN 50160/FoL

Fokus på:

 • Spenning og spenningsvariasjoner
 • Frekvens
 • Spenningsharmoniske
 • Usymmetri
 • Signalering på nettet

Produsenter av lastene (maskiner og utstyr)

 

I henhold til IEEE 519

Fokus på:

 • CBEMA – ITIC
 • Total THD
 • Spenningsharmoniske
 • Strømharmoniske

Sluttbrukeren

 

Avhengig av bruksområdet:

 • Spenning og strøm
 • Frekvens
 • Effekt og energi
 • Harmoniske
 • Usymmetri
 • Startstrømmer
 • Transienter