Nettanalyse

Hva er en nettanalyse?

En måleanalysetjeneste i et elektriske nett, vil bidra til å identifisere, kvantifisere og eliminere dårlig nettkvalitet, som gir negative virkninger som vi refererte til under siden nettkvalitet.

EMC-Consult AS kan komme til ditt anlegg og utføre en slik tjeneste. Resultater av måleanalysen vil bli beskrevet i en måle rapport. Denne tekniske rapporten vil beskrive de ulike parameterne i nettkvaliteten til ditt elektriske nett. Og ved dårlig nettkvalitet så vil vi beskrive hvilke negative konsekvenser det medfører, samt tekniske løsningsforslag for å utbedre den dårlige nettkvaliteten som gir negative virkninger. Mengden reaktiv-effekt og overharmoniske strømmer kan regnes om for å gi en oversikt over estimert tap i kroner og øre, på unødvendig høye strømregninger.

Hvilke parametere som skal måles er avhengig av hvilken part som er kunden. Ansvaret for god nettkvalitet deles av tre ulike parter:

 

 • Nettverksoperatøren (E-verk)

 

I henhold til EN 50160/FoL

Fokus på:

 • Spenning og spenningsvariasjoner
 • Frekvens
 • Spenningsharmoniske (1-25)
 • Usymmetri
 • Signalering på nettet
 • Produsenter av lastene (maskiner og utstyr)

 

I henhold til IEEE 519

Fokus på:

 • CBEMA – ITIC
 • Total THD
 • Spenningsharmoniske
 • Strømharmoniske
 • Sluttbrukeren

Avhengig av bruksområdet:

 • Spenning og strøm
 • Frekvens
 • Effekt og energi
 • Harmoniske
 • Usymmetri
 • Startstrømmer
 • Transienter