Nettkvalitet

Vi utfører fasekompensering og mitigering av overharmoniske komponenter på en effektiv og rimelig måte

Betaler dere for reaktiv effekt? Sjekk strømregningen hva dere kan spare med vår utprøvde teknologi.

Det kan være veldig kort nedbetalingstid før man begynner å tjene penger på investeringen.

No cure, no pay, vi garanterer for resultatet, hvis den reaktive delen av strømregningen ikke forsvinner 100%, så betaler dere ikke en krone for teknologien.

Aktive filter er en avansert strøm generator som bruker kraftelektronikk til å kompensere for dårlig nettkvalitet

EMC-Consult AS kan installere komplette løsninger som vil eliminere energitap i alle typer elektriske anlegg (lavspent og høyspent).

Våre løsninger er en lønnsom investering, da den garantert gir en positiv nåverdi.

Økt energitap = høyere produksjonsomkostninger.

Alle elektriske nett i Norge og verden er blitt mer forurenset, og mindre energieffektivt, og det gir deg som anleggseier unødvendige økonomiske kostnader som vi har som mål å fjerne.

Reaktivt effektforbruk (Var) og harmoniske komponenter gir ingen effektiv energioverføring, derfor liker ikke netteier kunder som har lav effektfaktor og gir derfor straffeavgift, da forbruket ikke er inkludert i den aktive effekt (W/KW) målingen.

Men den reaktive effekten skaper energi-tap pga. strømmen må gå gjennom en kabel resistans.

Da må netteier fakturere ekstra siden de må levere tilsynelatende effekt (VA,KVA) som ikke inkluderer både reaktiv (Var) og aktiv effekt (W).

Ett annet problem hos kunder som drifter mye motorer er spenningsubalanse, som forårsaker høy ubalanse strømmer i stator viklingene til en motor som forårsaker overoppheting og redusert motor levetid.

Våre kompakte enheter kan installeres raskt og effektivt i deres elektriske anlegg, og vil i tillegg til harmonisk eliminering kunne garantere en effektfaktor på over 0.99 og helt identiske fasestrømmer!

Tradisjonell fasekompensering med kvalitets kondensatorer fra Fraco

Vi samarbeider med Tyske Fraco som produserer topp kvalitets kondensatorer med styringssystem for fasekompensering.

Vi utfører en nettanalyse på anlegget for å samle nøkkelopplysninger vi trenger for å skreddersy den optimale produkt løsningen for det spesifikke anlegg.

Produktet sikrer ett energieffektivt anlegg med en cos phi på >0,99 som kan være svært pengebesparende i disse tider, og gir anlegget en ekstra kapasitet en kan bruke til elektriske laster man har bruk for, og man slipper unødvendig utbygging av tavler og oppgradering av trafo.

Vi kan vise til refferanse installasjoner i Sverige, Finland og Tyskland.

Våre løsninger vil dekke behov som målbare økonomiske besparelser over lang tid, miljøvennlig gevinst og forbedret elsikkerhet.

Ta kontakt!

Vårt mål er å levere god nytteverdi av våre tjenester.

Vi lover god service og oppfølging!

 

 

 

Vi sørger for god nettkvalitet! God nettkvalitet gir kunder nytteverdier som:

Unngå på en enkel måte at hovedsikringer blir overbelastet og legger seg ut pga. høy skjevlast! Oppnå mer kapasitet i eksisterende anlegg og øk elsikkerheten! Vi har den perfekte teknologi løsningen som passer til bolighus og opp til store nærings og industrianlegg! Ta kontakt for mer info og se funksjon og nytteverdi fra en live AHF unit.

AHF nytteverdier

• En effektiv elektrisk installasjon, som ikke gir kunder unødvendig høye strømregninger samt straffeavgift. Økt energitap = høyere produksjonsomkostninger.

 

• Bidrar til god maskinhelse og øker levetiden for maskiner, transformatorer og motorer.

 

• Økonomisk gevinst på reduserte vedlikeholdskostnader, og eliminerer sannsynligheten for at man får uforutsette uforklarlige feil/ driftsavbrudd på utstyr.

 

Med våre måle og analyse tjenester (ref. bilde under), så vil vi identifisere eventuelle negative faktorer i nettkvaliteten. Vi ønsker da å drøfte disse faktorene med kunden, og ut ifra situasjonen komme med råd og anbefalinger om tekniske løsningsforslag på kompenserende tiltak for å eliminere de negative virkningene.

nettanalyse_i_felt_2

Nettanalyse i felt

Ikke-lineære laster i et svakt nett kan by på problemer

 

EMC-Consult har god erfaring med å foreta nettanalyse med riktige instrumenter, for å måle og analysere ulike variabler ifm. nettkvalitet.

Her er bildet tatt fra en jobb der frekvensomformerdriften som ble installert, forårsaket kapasitive jordstrømmer i kundens elektriske nett, og flere andre motor-starter avganger la seg ut pga. jordfeil.

Etter en analyse for å identifisere og kvantifisere årsaken til disse virkningene, ble det utført kompenserende tiltak ifm. installerte komponenter, og anlegget kunne gjenoppta normal drift og overvåkning.

Leveringskvalitet, hva du som kraft kunde har krav på!

Elektrisitet blir produsert, transportert og brukt samtidig. Alle som er knyttet til det norske kraftsystemet påvirker i større eller mindre grad kvaliteten på elektrisiteten som blir levert fra kraftsystemet. Leveringskvalitet er et samlebegrep som omfatter leveringspålitelighet, spenningskvalitet og ulike ikke-tekniske elementer, slik som kundeservice og informasjon.

NVE har ansvar for forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet. Forskriften skal sikre at alle som bruker elektrisk kraft i Norge skal få en tilfredsstillende leveringskvalitet uavhengig av hvor i landet man bor.

Leveringspålitelighet sier noe om hvor ofte man har tilgang til elektrisk energi, mens spenningskvalitet sier noe om anvendeligheten av den elektriske energien. Spenningen må ha en viss kvalitet for at den skal kunne benyttes og ikke ødelegge elektriske apparater. Konsekvenser av for dårlig spenning kan være havari på elektrisk utstyr, forkortet levetid på utstyr og blinking i lyset.

Opplever du havari på utstyr/ uønsket driftstans uten noen opplagt grunn?

Er du i tvil på om du får den kvaliteten du har krav på? 

Eller om ditt anlegg lager dårlig nettkvalitet?

Ta kontakt så hjelper vi deg.

nettkvalitet-image